Wie zijn wij?


Jan Koenders is geboren in Hilversum, maar woont en werkt in Twente. In het onderwijs heeft hij ruime ervaring als docent en teamcoördinator in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Voor De Schrijverij houdt hij zich al sinds 1989 bezig met het ontwikkelen van onderwijsconcepten en lesmethodes. Nu houdt hij zich full time bezig met het uitgeven van lesmethodes en cursusmateriaal, de ontwikkeling van Blended learning, het schrijven van educatieve teksten en redactiewerk.

José Kuipers werkte ruim 23 jaar als verpleegkundige, opleider en manager in een verpleeghuis voor dementerenden. In 2011 koos ze ervoor om haar visie en passie voor de dementiezorg als zelfstandig projectbegeleider en trainer voort te zetten. Iedereen is van waarde voor een ander. Ongeachte wie of wat hij of zij is; mantelzorger, vrijwilliger of beroepskracht. Het verbinden van kwaliteiten, creatief zijn en out of de box denken om daarmee elkaars krachten te versterken, staan bij haar hoog in het vaandel en herkent ze in de Schrijverij. Daar is ze aan verbonden als trainer en projectbegeleider.

Kristel Richters is geboren in Limburg, opgegroeid in Nijmegen en woont en werkt in Twente als gz psycholoog. Naast haar werkzaamheden als gz psycholoog heeft ze bestuursfuncties op het terrein van cultuur en gezondheidszorg. Voor De Schrijverij voert ze werkzaamheden uit als auteur en ontwikkelt ze cursussen.

Jelle Ipskamp is freelance fotograaf en onder andere gespecialiseerd in portret-, huwelijks- en bedrijfsfotografie. Het diploma Fotografie en Grafisch design behaalde hij aan de Saxion Hogeschool te Enschede. Voor De Schrijverij houdt hij zich bezig met fotografie en vormgeving.

Jaap Jan Vroom is van huis uit leraar. Hij heeft in het Middelbaar Beroepsonderwijs en privé veel expertise opgebouwd rond het gebruik van ICT in het onderwijs. Hij adviseert en ondersteunt De Schrijverij ten aanzien van de opzet en het gebruik van de Leertuinen, e-learningcursussen en het gebruik van sociale media zoals Facebook in de e-learningcursussen.

Jasper Ipskamp is geboren in Losser en woont en werkt in Twente. na zijn opleiding tot Netwerk- en ICT beheerder, studeerde hij informatiedienstverlening en -management aan de Saxion Hogeschool. Na de afronding van deze HBO opleiding is hij gaan werken in de IT consultancy. Voor De Schrijverij verricht hij werkzaamheden als ICT deskundige.