De Schrijverij

Wie zijn wij?

Jan Koenders

Uitgever – auteur – redacteur

In het onderwijs heeft Jan ruime ervaring als docent en teamcoördinator in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voor De Schrijverij houdt hij zich sinds 1989 bezig met het ontwikkelen van onderwijsconcepten en het schrijven en uitgeven van lesmethodes en cursussen op MBO-niveau, de ontwikkeling van Blended learning en redactiewerk.

Kristel Richters

GZ-Psycholoog – auteur – trainer

Naast haar werkzaamheden als gz psycholoog geeft Kristel supervisie aan basispsychologen en heeft ze bestuursfuncties op het terrein van cultuur en gezondheidszorg.

Voor De Schrijverij voert ze werkzaamheden uit als auteur en ontwikkelt en verzorgt ze cursussen voor zorgteams binnen de zorg voor dementie.

José Kuipers

Trainer – projectbegeleider

José Kuipers werkte ruim 23 jaar als verpleegkundige, opleider en manager in een verpleeghuis voor dementerenden. In 2011 koos ze ervoor om haar visie en passie voor de dementiezorg als zelfstandig projectbegeleider en trainer voort te zetten. Iedereen is van waarde voor een ander. Ongeachte wie of wat hij of zij is; mantelzorger, vrijwilliger of beroepskracht. Het verbinden van kwaliteiten, creatief zijn en out of de box denken om daarmee elkaars krachten te versterken, staan bij haar hoog in het vaandel en herkent ze in de Schrijverij.

Jaap-Jan Vroom

E-learning specialist

Jaap Jan Vroom is van huis uit leraar. Hij heeft in het Middelbaar Beroepsonderwijs en privé veel expertise opgebouwd rond het gebruik van ICT in het onderwijs. Hij adviseert en ondersteunt De Schrijverij ten aanzien van de opzet en het gebruik van de Leertuinen en e-learningcursussen.

MISSIE

De Schrijverij is ontwikkelaar en uitgever van educatieve hulpmiddelen. Ons doel is deelnemers aan cursussen en hun begeleiders krachtig te ondersteunen in het leerproces. Dat doen we door educatieve hulpmiddelen en trainingen aan te bieden die naadloos aansluiten bij de doelgroep en gebruiksvriendelijk, flexibel bruikbaar, resultaatgericht, plezierig en uitdagend zijn om mee te werken.

VISIE

De mate waarin iemand kennis opneemt, vaardigheden aanleert en zich een beroepshouding eigen maakt, is vooral afhankelijk van de mate waarin iemand gemotiveerd is, de wijze waarop iemand in het leerproces wordt begeleid en de ondersteunende educatieve hulpmiddelen.

Waar mogelijk maken wij bij de samenstelling van onze educatieve hulpmiddelen gebruik van blended learning. Dat is een combinatie van leermogelijkheden die bij ons bestaat uit drie componenten:

1. Informatievoorziening

2. Verwerking van de informatie

Wij gebruiken e-learning om informatie te verwerken. Daarbij maken wij  vooral gebruik van de meerwaarde van de computer en internet met onder andere: vragen en opdrachten met directe feedback, educatieve films uit de werkpraktijk, online toetsen met direct resultaat, weblectures (ondersteunende informatie van een ‘docent’ online).

3. Verwerkte informatie naar de werkpraktijk brengen

Het uiteindelijke doel van opleiden is dat kennis, vaardigheden en houdingsaspecten in de praktijk kunnen worden toegepast. Daarom zijn aan veel cursussen een of meer bijeenkomsten gekoppeld waarin inhoudelijke informatie wordt toegelicht, ervaringen worden uitgewisseld, praktijkcasussen en praktijkopdrachten worden besproken en vaardigheden praktisch worden geoefend. Zo nodig met rollenspelers.