Uw partner voor
informatie

DEMENTIE EN ZORG

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Genezing is nog niet mogelijk en daarom wordt vooral gezocht naar manieren om het leven van mensen met dementie zo aangenaam mogelijk te maken. Ervaring en onderzoek hebben geleerd dat een dementerende naast praktische zorg ook andere behoeftes heeft. Daarop zijn onze producten gericht:

Informatieve boeken

E-learning

Cursussen

Lees meer over onze producten op:

http://www.dementieenzorg.nl

TOEZICHT EN HANDHAVING

Naast algemene opsporingsambtenaren beschikken ook veel ambtenaren en niet-ambtenaren over opsporingsbevoegdheid.

http://www.eduke.nl

Overige diensten

Reclameteksten
Cursusontwikkeling
Redactie/correctie

Onze partners